maanantai 20. toukokuuta 2013

MA 20.05. 2013Timo Soini


Pirkko Mattila

Päivän sää

Lämpötila aamulla + 11 C, tuuli idästä 3 m/s, selkeää ja poutaa, suhteellinen kosteus 91 %, lämpötila päivällä + 25 C , aurinko nousee 03.53, aurinko laskee 22.49, päivän pituus 18.56 min.

Tapahtumat

Valtakunnansyyttäjävirasto ( kihlakunnansyyttäjä Hanna Puhakka) on tehnyt 15.5.2013 päätöksen 13/357 asiassa R13/292. Kysymyksessä on kihlakunnansyyttäjä Hanna Puhakan törkeä virkarikos, jolla hän suojelee poliisijohtaja Sauli Kuhaa. Katso

Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomari Jyrki Jylhä on joutunut odottamaan valtakunnansyyttäjäviraston päätöstä ennen kuin uskalsi tehdä kauan harkitsemansa väärän päätöksen asiassa S12/8495. Kysymys on todella törkeästä oikeuden väärinkäytöstä. Tässä selvitys käräjätuomari Jyrki Jylhän toiminnasta:

Käräjätuomari Jyrki Jylhä ilmoitti sähköpostitse, että ratkaisu asiassa S12/8495 siirtyy. Ei voi välttyä vaikultalmalta, että käräjätuomarilla on suuria vaikeuksia väärän päätöksen tekemisessä. Suomen perustuslain 21§ takaa kansalaiselle oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Perususlain 106 § antaa etusijan perustuslaille tavalliseen lakiin verrattuna. On täysin selvää, että perustuslaki on korkeimman oikeuden päätöstä vahvempi. Ei ole minun vikani, jos korkein oikeus ei ole purkanut eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä. Minulla on kuitenkin lain mukaan oikeus oikeudessa todistaa ne päätökset vääriksi, vaikka korkein oikeus ei ole niitä vielä purkanutkaan. Lisäksi on otettava huomioon, että käräjätuomeri Jyrki Jylhä syyllistyy rikoslain 15 luvun 10 § ja 11 § vastaiseen tekoon suojellessaan rikollisia ja peitellessään väärällä päätöksellään törkeitä rikoksia. Lisäksi käräjätuomari Jyrki Jylhä on esteellinen käsittelemään asiaa, koska on käsitellyt jo samaa asiaan kolme kertaa aikaisemmin.
1. Tuomari on velvollinen omasta aloitteestaan kontrolloimaan esteettömyytensä ja vetäytymään asian käsittelystä havaitessaan itsensä esteelliseksi jollakin laissa (OK 13 luku) säädetyllä perusteella. Tätä viran puolesta tapahtuvaa kontrollia täydentää asianosaisen oikeus tehdä väite tuomarin esteellisyydestä.
2. Jääviysväitteen tekemisestä säädetään OK 13 luvun 8 §:ssä. Sanotun lainkohdan mukaan asianosaisen tulee tehdä väite tuomarin esteellisyydestä heti ryhtyessään käyttämään asiassa puhevaltaa ja saatuaan tiedon asian käsittelyn osallistuvista tuomareista. Jos asianosainen saa myöhemmin tiedon seikasta, jolla saattaa olla merkitystä esteellisyyttä arvioitaessa, siihen perustuva väite on esitettävä viipymättä. Asianosainen on perusteltava väite ja samalla ilmoitettava, milloin peruste siihen tuli hänen tietoonsa.
3. On sekä prosessikustannusten että menettelyn keskityksen kannalta tärkeää, että kysymys tuomarin esteellisyydestä selvitetään oikeudenkäynnissä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Jotta asianosainen voisi tehdä jääviysväitteen heti ryhtyessään käyttämään asiassa puhevaltaa, tulisi hänen saada tieto mahdollisesta esteellisyysperustetta koskevasta seikasta hyvissä ajoin eli joko jo ennen oikeudenkäynnin aloittamista tai viimeistään heti oikeudenkäynnin alussa.
Kun lisäksi on kysymys Instru Justitian saatavasta, mikä on Keskipohjanmaan kirjapainon saatava, mikä koostuu kirjan Olet Maamme Armahin Suomenmaan painatuslaskusta. Kirjan avulla on todistettu kaikki keskeiset rikokset PR-talojen konkurssivyyhdessä ja Natura-asioissa asiakirjakopioilla ja selostuksilla. Vastakanteessa on tarkasti selvitetty kirjan todistusaineisto, mikä on niin käräjätuomari Jyrki Jylhän, Instru Justitian ja Keskipohjanmaan kirjapainon tiedossa ja heille lähetetty. Lisäksi Keskipohjanmaa-lehti on tehnyt kolmen koko sivun jutun Erkki Ahosta, josta kiistatta käy ilmi keskeisiä rikoksia prosessissa. Keskipohjanmaa-lehti siis itse tunnustaa rikollisen menettelyn eli vastakanteeni oikeaksi. Keskipohjanmaan juttu on niin suuri, että en muista kenestäkään koko elämäni aikana tehdyn niin suurta juttua. Nyt voidaan kiistatta todeta, että Instru Justitia on tietoinen siitä, että saatava on saatu aikaan rikosten avulla ja on syytä epäillä, että Instru Justitia syyllistyy menettelyllä monenlaiseen rikolliseen toimintaan, josta ehdoton vankeusrangaistus on minimi rangaistus.
Lisäksi ulosottomies ja kihlakunnanvouti ovat tietoisia rikollisesta toiminnasta, mutta siitä huolimatta ne ovat jatkaneet saatavien perintää ja heidän on myös syytä epäillä syyllistyneen rikolliseen toimintaan.
Ei voi välttyä vaikutelmalta, että käräjätuomari Jyrki Jylhällä on suuria vaikeuksia tehdä oikeaa päätöstä asiassa, koska hänen pitäisi muuttaa linjaansa aikaisempiin vääriin päätöksin nähden. Siksi hän yrittänee varmistaa selustansa ennenkuin tekee uuden väärän päätöksen. Ehkä hän pyrkii saamaan suojakseen laillisuusvalvonnan. Laillisuusvalvonta Suomessa on täysin perseestä. Vain kuusi promillea laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista aiheuttaa huomautuksen vastaisen varalle. On täysin käsittämätöntä, että tällaisia organisoita oikein kaksin kappalein pidetään verovaroilla pystyssä kansalaisten etujen vastaisesti. Laillisuusvalvonnan toiminnasta on vastuussa eduskunta ja kansanedustajat laiminlyövät laillisuusvalvojen toiminnan valvonnan, mitä osoittaa laillisuusvalvojen toimintakertomuksen käsittelykin eduskunnassa.
On huomattama asioissani nykyinen varatuomari Asko Keränen on tunnustanut tekonsa, samoin varatuomari Paavo M. Petäjä ja asianajaja Jouni Vihervalli. Lisäski asianajaja Hannu Maskonen on tehnyt oman lopullisen ratkaisunsa asioissa. Ainoastaan asianajaja Antti Latola, syyttäjä Sulo Heiskari, syyttäjä Esa Mustonen, poliisi Raimo Ollila ja Sievin kunnanjohtaja Markku Koski ovat jättäneet tekonsa tunnustamatta ja luonnollisesti Suomen valtion erityissuojeluksessa oleva varatuomari Mikko Kovalainen. Poliisiyllijohtaja Mikko Paatero kieltäytyy vastaamasta minulle samoin kuin poliisjohtaja Sauli Kuha sekä KRP:n päällikkö Rauno Ranta. He suojelevat poliisirikollisia ja samaa tehtävää tekee apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske, joka jopa kieltäytyi tulemasta todistajaksi oikeudenkäyntiini. Toimittaja Mikko Niskasaaren mukaan apulaisvaltakunnan syyttäjä Jorma Kalske on pitää yllä Suomen poliisikorruptiota. Jokilaaksojen poliisi on koko 18 vuoden ajan kielätynyt tutkimasta rikoksia ja syyttäjät ovat toimineet tietoisen rikollisesti samoinkuin Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomarit. Kaiken taustalla on oikeus- ja asianajajamafia sekä keskustalais-lestadiolainen hyvä-veli-verkosto. Olen tehnyt Kalajoen kaupunginvaltuustolle asioista 1897 sivun todistusaineiston kaikista rikoksista, mutta se salattiin silloisen valtuuston puheenjohtajan Raili Myllylän toimesta valtuutetuilta, sillä minun ei annettu esitellä valtuustolle sen minulta pyytämää selvitystä. Rikosten salailuun on syyllistynyt myös poliittisesti valittu Jokilaaksojen poliisiasianneuvottelukunta, jonka kalajokisena edustajana on toiminut valtuutettu Kullervo Niemelä.
Olen esittänyt vastakanteessani koko 18 vuoden oikeusprosessini todistusaineistoksi blogikirjoitusten ja siihen liittyvien todistusaineistojen muodossa. Käräjätuomari Jyrki Jylhä estää oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin.
Olin jo valmistaunut tekemään asiassa rikosilmoituksen käräjätuomari Jyrki Jylhästä, kun sain häneltä sähköpostiviestin päätöksen antamisen lykkääntymisestä.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden sihteeri Irma Myllylä ilmoittaa minulle sähköpostitse, että hän palauttaa minulle asian todistusaineiston. Jos käräjäoikeus toimisi lainmukaisesti ja oikein, niin se olisi laittanut todistusaineiston oikeuden ratkaisun asiakirjoihin. Todistusaineiston palauttaminen osoittaa, että käräjätuomari Jyrki Jylhä on tietoisesti tehnyt väärän päätöksen, vaikka vastapuoli on käytännössä hyväksynyt esittämäni vastakaanteen. Minä en voi hyväksyä tällaista rikollisuutta.

From: Erkki Aho
Sent: Sunday, May 5, 2013 5:37 PM
To: timo.soini@eduskunta.fi ; pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi ;
Subject: vastaaminen kuuluu hyvään hallintoon
 Puheenjohtaja Timo Soini, ryhmänjohtaja Pirkko Ruohonen-Lerner, hallintovaliokunnan puheenjohtaja Pirkko Mattila
Hallintovaliokunnan puheenjohtaja Pirkko Mattila on vastuussa toimistaan perussuomalaisten eduskuntaryhmälle, jonka puheenjohtaja on Pirkko Ruonen-Lerner ja perussuomalaisten eduskuntaryhmä on vastuussa toimistaan puolueen päättäville elimille. Puolue on vastuussa toimistaaan 560 075 äänestäjälleen lain noudattamisesta ja puolueen rehellisestä toiminnasta.
Kysymys on tästä asiasta:

Vastaaminen kuuluu hyvään hallintoon

Apulaisoikeuskanslerin sijainen Risto Hiekkataipale muistuttaa, että hyvään hallintomenettelyyn kuuluu, että kunnan viranhaltijat vastaavat myös henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen lähetettyihin viesteihin ja tiedusteluihin. Jos viranhaltija katsoo, ettei viestissä käsitelty asia kuulu hänen tehtäviinsä tai toimivaltaansa, tulee viesti välittää viraston yleiseen sähköpostiosoitteeseen tai oikealle viranhaltijalle.
Kalajoella 05.05.2013
Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
044-3025948
Sota-arkiston kuvia

Kalajoki valmis kuntaliitokseen

Hallintovaliokunta ja poliisiministeri ovat vastuussa asioista

Vastakanteen täydennys

Vastakanteen täydennys 2

Oikeusvaltio Suomi – taistelu mafiaa vastaan

Uutiset


Ruotsi päätti tuhkimotarinan ja uskomattoman MM-kirouksen
http://yle.fi/urheilu/ruotsi_paatti_tuhkimotarinan_ja_uskomattoman_mm-kirouksen/6649367
Leijonille luu käteen trilleristä - näin eteni MM-pronssiottelu
http://yle.fi/urheilu/leijonille_luu_kateen_trillerista_-_nain_eteni_mm-pronssiottelu/6646815

Ikäihmisten kohtelu Suomessa rikkoo Euroopan sosiaalista peruskirjaa

http://www.hs.fi/kotimaa/Ik%C3%A4ihmisten+kohtelu+Suomessa+rikkoo+Euroopan+sosiaalista+peruskirjaa/a1369014836328


Mielenkiintoiset blogit

Valkoinen valehteli 935 lausuntoa hyökätessään Irakiin


Ikävät asukkaat
http://blogit.iltalehti.fi/aarno-laitinen/2013/05/19/ikavat-asukkaat/

ERVV – moraalikato
http://karirajamaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/140635-ervv-moraalikato


Mielipiteeni

Kuvitelkaamme, että olet juuri tavannut jonkun henkilön ensimmäistä kertaa elämässäsi. Tervehdyksenne tapahtuu tavanomaisella kadenpuristuksella. Jo tästä tervehdyksestä on mahdollista havaita vastapuolen perusasenne, joka voi olla dominoiva eli hallitseva, alistuva tai positiivisen avoin. Dominoiva kädenpuristus kertoo vastapuolesi ajattelevan:”Tuota ihmistä kykenen hallitsemaan. Hän tulee tekemään tahtoni mukaan”. Alistuva kädenpuristus puolestaan kertoo vastapuolesi ajattelevan: ”Tuo ihminen yrittää ottaa minusta yliotteen. Parasta varoa häntä”. Positiivisen avoin kädenpuristus kertoo toisen ajattelevan. ”Tuon ihmisen kanssa tulen mitä ilmeisimmin viihtyvään, pidän hänestä jo nyt”.
Kädenpuristuksen välittämät asenteet ovat mitä suurimmassa määrin tiedostamattomia. Säännöllisellä harjoittelulla ja tiedon hyväksikäytössä voit kehittää kädenpurituksesi sellaiseksi, että sen aikaansaama välitön vaikutus vastapuolessa tehostaa sitä vaikutelmaa, jota olet itsestäsi luomassa.
Päivän mietelause

Ainoa pelastus sielun murheeseen on työ.
Anna arvoa pitkään jatkuvalle ystävyydelle kuin vanhetessaan parantuvalle viinille.
Jolla on terveyttä, sillä on toivoa. Jolla on toivoa, sillä on kaikki.
Tyytyväisyys on onnea.
Anna meille taitoa kuunnella hyvin.
Työn hedelmä on suloisin nautinto.

Värssy

Sua katson vaan, sua katson vaan,
sua katselen silmät veessä.
Tää onneni on niin outo ja uus,
sen että mä vapisen eessä

Kun sydän on auki, on kiinni suu,
myön syömeni hehkuu ja halaa.
Sua katson ja säästänja silitiän vaan
kuin kerjuri leivänpalaa.

Minä joka en nauttinut onnestain
kuin sieltä ja täältä murun!
Tää pöytä mulleko on katettu ois?
Ois tullutko loppu surun?

Eino Leino


Laulu, mikä on jäänyt mieleeni

Heidi Hauge - I've got a tiger by the tail
http://www.youtube.com/watch?v=QJWTIqw2MIY&list=PLC291BF9D3CE0EA83

Heidi Hauge-Once A Day
http://www.youtube.com/watch?v=m4dNwjB2M0I&list=PLC291BF9D3CE0EA83

Heidi Hauge - Save The Last Dance For Me
http://www.youtube.com/watch?v=XOCi107C-MQ&list=PLC291BF9D3CE0EA83

Terveys ja liikunta

Paino 106,1 kg, verenpaine 157/96, lepopulssi 49. Uinti 0 m / 46100 m. Jumppa 30 min / 1210 min. Kuntosali 0 min/ 3200 min. Kävely 9 km/ 141 km. Pyöräily 0 km /194 km.

7 minuutin ihmetreeni

Loppuksi

Just For Laugh - Childbirth in a lift
https://www.youtube.com/watch?v=wyO_a7eFcuA

Gay Man Cheats With Woman
https://www.youtube.com/watch?v=LNvEKcbjQUo

Epic Old Man - Picking Up Young Ladies
https://www.youtube.com/watch?v=ItXKGyO6cRA

[Prank] No Ticket If Sexy
https://www.youtube.com/watch?v=8YXep2hTef4Ei kommentteja:

Lähetä kommentti