lauantai 18. toukokuuta 2013

LA18.05. 2013Timo Soini

Pirkko Mattila

Päivän sää

Lämpötila aamulla + 13 C, tuuli idästä 3 m/s, selkeää ja poutaa, suhteellinen kosteus 73 %, lämpötila päivällä +25 C , aurinko nousee 03.59, aurinko laskee 22.43, päivän pituus 18.44 min.

Tapahtumat

Valtakunnansyyttäjävirasto ( kihlakunnansyyttäjä Hanna Puhakka) on tehnyt 15.5.2013 päätöksen 13/357 asiassa R13/292. Kysymyksessä on kihlakunnansyyttäjä Hanna Puhakan törkeä virkarikos, jolla hän suojelee poliisijohtaja Sauli Kuhaa. Katso

Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomari Jyrki Jylhä on joutunut odottamaan valtakunnansyyttäjäviraston päätöstä ennen kuin uskalsi tehdä kauan harkitsemansa väärän päätöksen asiassa S12/8495. Kysymys on todella törkeästä oikeuden väärinkäytöstä. Tässä selvitys käräjätuomari Jyrki Jylhän toiminnasta:

Käräjätuomari Jyrki Jylhä ilmoitti sähköpostitse, että ratkaisu asiassa S12/8495 siirtyy. Ei voi välttyä vaikultalmalta, että käräjätuomarilla on suuria vaikeuksia väärän päätöksen tekemisessä. Suomen perustuslain 21§ takaa kansalaiselle oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Perususlain 106 § antaa etusijan perustuslaille tavalliseen lakiin verrattuna. On täysin selvää, että perustuslaki on korkeimman oikeuden päätöstä vahvempi. Ei ole minun vikani, jos korkein oikeus ei ole purkanut eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä. Minulla on kuitenkin lain mukaan oikeus oikeudessa todistaa ne päätökset vääriksi, vaikka korkein oikeus ei ole niitä vielä purkanutkaan. Lisäksi on otettava huomioon, että käräjätuomeri Jyrki Jylhä syyllistyy rikoslain 15 luvun 10 § ja 11 § vastaiseen tekoon suojellessaan rikollisia ja peitellessään väärällä päätöksellään törkeitä rikoksia. Lisäksi käräjätuomari Jyrki Jylhä on esteellinen käsittelemään asiaa, koska on käsitellyt jo samaa asiaan kolme kertaa aikaisemmin.
1. Tuomari on velvollinen omasta aloitteestaan kontrolloimaan esteettömyytensä ja vetäytymään asian käsittelystä havaitessaan itsensä esteelliseksi jollakin laissa (OK 13 luku) säädetyllä perusteella. Tätä viran puolesta tapahtuvaa kontrollia täydentää asianosaisen oikeus tehdä väite tuomarin esteellisyydestä.
2. Jääviysväitteen tekemisestä säädetään OK 13 luvun 8 §:ssä. Sanotun lainkohdan mukaan asianosaisen tulee tehdä väite tuomarin esteellisyydestä heti ryhtyessään käyttämään asiassa puhevaltaa ja saatuaan tiedon asian käsittelyn osallistuvista tuomareista. Jos asianosainen saa myöhemmin tiedon seikasta, jolla saattaa olla merkitystä esteellisyyttä arvioitaessa, siihen perustuva väite on esitettävä viipymättä. Asianosainen on perusteltava väite ja samalla ilmoitettava, milloin peruste siihen tuli hänen tietoonsa.
3. On sekä prosessikustannusten että menettelyn keskityksen kannalta tärkeää, että kysymys tuomarin esteellisyydestä selvitetään oikeudenkäynnissä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Jotta asianosainen voisi tehdä jääviysväitteen heti ryhtyessään käyttämään asiassa puhevaltaa, tulisi hänen saada tieto mahdollisesta esteellisyysperustetta koskevasta seikasta hyvissä ajoin eli joko jo ennen oikeudenkäynnin aloittamista tai viimeistään heti oikeudenkäynnin alussa.
Kun lisäksi on kysymys Instru Justitian saatavasta, mikä on Keskipohjanmaan kirjapainon saatava, mikä koostuu kirjan Olet Maamme Armahin Suomenmaan painatuslaskusta. Kirjan avulla on todistettu kaikki keskeiset rikokset PR-talojen konkurssivyyhdessä ja Natura-asioissa asiakirjakopioilla ja selostuksilla. Vastakanteessa on tarkasti selvitetty kirjan todistusaineisto, mikä on niin käräjätuomari Jyrki Jylhän, Instru Justitian ja Keskipohjanmaan kirjapainon tiedossa ja heille lähetetty. Lisäksi Keskipohjanmaa-lehti on tehnyt kolmen koko sivun jutun Erkki Ahosta, josta kiistatta käy ilmi keskeisiä rikoksia prosessissa. Keskipohjanmaa-lehti siis itse tunnustaa rikollisen menettelyn eli vastakanteeni oikeaksi. Keskipohjanmaan juttu on niin suuri, että en muista kenestäkään koko elämäni aikana tehdyn niin suurta juttua. Nyt voidaan kiistatta todeta, että Instru Justitia on tietoinen siitä, että saatava on saatu aikaan rikosten avulla ja on syytä epäillä, että Instru Justitia syyllistyy menettelyllä monenlaiseen rikolliseen toimintaan, josta ehdoton vankeusrangaistus on minimi rangaistus.
Lisäksi ulosottomies ja kihlakunnanvouti ovat tietoisia rikollisesta toiminnasta, mutta siitä huolimatta ne ovat jatkaneet saatavien perintää ja heidän on myös syytä epäillä syyllistyneen rikolliseen toimintaan.
Ei voi välttyä vaikutelmalta, että käräjätuomari Jyrki Jylhällä on suuria vaikeuksia tehdä oikeaa päätöstä asiassa, koska hänen pitäisi muuttaa linjaansa aikaisempiin vääriin päätöksin nähden. Siksi hän yrittänee varmistaa selustansa ennenkuin tekee uuden väärän päätöksen. Ehkä hän pyrkii saamaan suojakseen laillisuusvalvonnan. Laillisuusvalvonta Suomessa on täysin perseestä. Vain kuusi promillea laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista aiheuttaa huomautuksen vastaisen varalle. On täysin käsittämätöntä, että tällaisia organisoita oikein kaksin kappalein pidetään verovaroilla pystyssä kansalaisten etujen vastaisesti. Laillisuusvalvonnan toiminnasta on vastuussa eduskunta ja kansanedustajat laiminlyövät laillisuusvalvojen toiminnan valvonnan, mitä osoittaa laillisuusvalvojen toimintakertomuksen käsittelykin eduskunnassa.
On huomattama asioissani nykyinen varatuomari Asko Keränen on tunnustanut tekonsa, samoin varatuomari Paavo M. Petäjä ja asianajaja Jouni Vihervalli. Lisäski asianajaja Hannu Maskonen on tehnyt oman lopullisen ratkaisunsa asioissa. Ainoastaan asianajaja Antti Latola, syyttäjä Sulo Heiskari, syyttäjä Esa Mustonen, poliisi Raimo Ollila ja Sievin kunnanjohtaja Markku Koski ovat jättäneet tekonsa tunnustamatta ja luonnollisesti Suomen valtion erityissuojeluksessa oleva varatuomari Mikko Kovalainen. Poliisiyllijohtaja Mikko Paatero kieltäytyy vastaamasta minulle samoin kuin poliisjohtaja Sauli Kuha sekä KRP:n päällikkö Rauno Ranta. He suojelevat poliisirikollisia ja samaa tehtävää tekee apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske, joka jopa kieltäytyi tulemasta todistajaksi oikeudenkäyntiini. Toimittaja Mikko Niskasaaren mukaan apulaisvaltakunnan syyttäjä Jorma Kalske on pitää yllä Suomen poliisikorruptiota. Jokilaaksojen poliisi on koko 18 vuoden ajan kielätynyt tutkimasta rikoksia ja syyttäjät ovat toimineet tietoisen rikollisesti samoinkuin Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomarit. Kaiken taustalla on oikeus- ja asianajajamafia sekä keskustalais-lestadiolainen hyvä-veli-verkosto. Olen tehnyt Kalajoen kaupunginvaltuustolle asioista 1897 sivun todistusaineiston kaikista rikoksista, mutta se salattiin silloisen valtuuston puheenjohtajan Raili Myllylän toimesta valtuutetuilta, sillä minun ei annettu esitellä valtuustolle sen minulta pyytämää selvitystä. Rikosten salailuun on syyllistynyt myös poliittisesti valittu Jokilaaksojen poliisiasianneuvottelukunta, jonka kalajokisena edustajana on toiminut valtuutettu Kullervo Niemelä.
Olen esittänyt vastakanteessani koko 18 vuoden oikeusprosessini todistusaineistoksi blogikirjoitusten ja siihen liittyvien todistusaineistojen muodossa. Käräjätuomari Jyrki Jylhä estää oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin.
Olin jo valmistaunut tekemään asiassa rikosilmoituksen käräjätuomari Jyrki Jylhästä, kun sain häneltä sähköpostiviestin päätöksen antamisen lykkääntymisestä.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden sihteeri Irma Myllylä ilmoittaa minulle sähköpostitse, että hän palauttaa minulle asian todistusaineiston. Jos käräjäoikeus toimisi lainmukaisesti ja oikein, niin se olisi laittanut todistusaineiston oikeuden ratkaisun asiakirjoihin. Todistusaineiston palauttaminen osoittaa, että käräjätuomari Jyrki Jylhä on tietoisesti tehnyt väärän päätöksen, vaikka vastapuoli on käytännössä hyväksynyt esittämäni vastakaanteen. Minä en voi hyväksyä tällaista rikollisuutta.

Jääkiekon MM-kisat

Jääkiekon MM-kisat

MM 2013 Leijonien maalikooste

From: Erkki Aho
Sent: Sunday, May 5, 2013 5:37 PM
To: timo.soini@eduskunta.fi ; pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi ;
Subject: vastaaminen kuuluu hyvään hallintoon
 Puheenjohtaja Timo Soini, ryhmänjohtaja Pirkko Ruohonen-Lerner, hallintovaliokunnan puheenjohtaja Pirkko Mattila
Hallintovaliokunnan puheenjohtaja Pirkko Mattila on vastuussa toimistaan perussuomalaisten eduskuntaryhmälle, jonka puheenjohtaja on Pirkko Ruonen-Lerner ja perussuomalaisten eduskuntaryhmä on vastuussa toimistaan puolueen päättäville elimille. Puolue on vastuussa toimistaaan 560 075 äänestäjälleen lain noudattamisesta ja puolueen rehellisestä toiminnasta.
Kysymys on tästä asiasta:

Vastaaminen kuuluu hyvään hallintoon

Apulaisoikeuskanslerin sijainen Risto Hiekkataipale muistuttaa, että hyvään hallintomenettelyyn kuuluu, että kunnan viranhaltijat vastaavat myös henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen lähetettyihin viesteihin ja tiedusteluihin. Jos viranhaltija katsoo, ettei viestissä käsitelty asia kuulu hänen tehtäviinsä tai toimivaltaansa, tulee viesti välittää viraston yleiseen sähköpostiosoitteeseen tai oikealle viranhaltijalle.
Kalajoella 05.05.2013
Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
044-3025948
Sota-arkiston kuvia

Kalajoki valmis kuntaliitokseen

Hallintovaliokunta ja poliisiministeri ovat vastuussa asioista

Vastakanteen täydennys

Vastakanteen täydennys 2

Oikeusvaltio Suomi – taistelu mafiaa vastaan

Uutiset

Suomi vie paljon ruokaa Venäjälle


Bisons teki sen taas! - Loimaalla jälleen koripallojuhlat

Pyhäjoen tulvasta yli miljoonan vahingot
http://yle.fi/uutiset/pyhajoen_tulvasta_yli_miljoonan_vahingot/6645678

Kalajoen lukion uudet ylioppilaat
http://yle.fi/uutiset/kalajoen_lukio/6646299

Sedinit liikaa Leijonille - Suomi pronssiotteluun
http://yle.fi/urheilu/sedinit_liikaa_leijonille_-_suomi_pronssiotteluun/6648640

Mielenkiintoiset blogit

Ministerien kierrätys ei riitä Sdp:n nousuun


Salkkukähmintää
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2013051717032500_uu.shtml

Urpilainen heitti pitkän kiekon!
http://reijotossavainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/140492-urpilainen-heitti-pitkan-kiekon

Ministerivaihdoksia ding dong-tyyliin
http://jyrkivirolainen.blogspot.fi/2013/05/729-ministerivaihdoksia-ding-dong.html

Soini: Duunarimies ei kiinnosta vasemmistoa

http://www.hs.fi/politiikka/Soini+Duunarimies+ei+kiinnosta+vasemmistoa/a1368840544005


Guzenina-Richardson ja Gustafsson ulos - mitä mieltä olet ministerikierrätyksestä?
http://yle.fi/uutiset/guzenina-richardson_ja_gustafsson_ulos_-_mita_mielta_olet_ministerikierratyksesta/6646680

Aatu ja Stalin - Suomen parhaat frendit?
http://artoluukkanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/140433-aatu-ja-stalin-suomen-parhaat-frendit

EU saa Neuvostoliiton kohtelun
http://timosoini.fi/2013/05/eu-saa-neuvostoliiton-kohtelun/

Venäjä toimittanut Syyrialle moderneja merimaaliohjuksia
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=3&id=7886

Mielipiteeni

Ihmisten todelliset ajatukset ja asenteet poikkeavat usein huomattavasti siitä, mitä he lausuvat julki. Mutta heidän huomaamattomatkin eleensä paljastavat tiedostamattomasti heidän sisimmät ajatuksensa. Eleet, asennot ja näiden yhdistelmät ovat selkeästi tärkein ihmisten kommunikaatio väline. Albert Mehrabianin mukaan ihmisten välisestä viestinnästä vain seitsemän prosenttia on verbaalista (sanoihin perustuvaa) 38 % liittyy äänenpainoihin, äänen korkeuden vaihteluihin ja äänenväriin ja kokonaista 55 % on puhtaasti ei-verbaalista. Ei-verbaalinen viestintä on siis monimutkainen prosessi, johon sisältyy koko joukko inhimillisiä tekijöitä, sanoja, äänenpainoja ja kehonliikkeitä. Tämän elekielen tuntemus ja kyky käyttää sitä auttaa meitä jokaista tekemään ihmissusteistamme entistä suuremman haasteen. Jokainen on kuullut eläinten reviireistä, mutta myös ihmisillä on omat reviirinsä ja vyöhykkeensä. Näiden tunteminen avaa meille uusia mahdollisuuksia ymmärtää omaa ja toisten käyttäytymistä sekä ennustaa reaktioita.
Keskimääräinen henkilökohtainen reviiri on valkoihoisen keskiluokan piirissä samanlaajuinen niin Australiassa, Englannissa kuin Pohjois-Amerikan mantereellakin. Se voidaan jakaa edelleen neljään vyöhykkeeseen.
  1. Intiimivyöhyke ( n.15-46 cm:n etäisyys). Kaikista vyöhykkeistä intiimivyöhyke on ehdottomasti tärkein, sillä sitä yksilö vartioi kuten henkilökohtaista omaisuuttaan. Ainoastaan emotionaalisesti kaikkein läheisimmät ihmiset saavat tunkeututa sen alueella. Tällaisia voivat olla oma rakastettu, puoliso, vanhemmat, omat lapset, läheiset, ystävät ja sukulaiset. Intiimivyöhykkeen sisällä on kosketusvyöhyke (alle 15 cm), jolle on mahdollista tunkeutua vain fyysisen kosketuksen aikana.
  2. Henkilökohtainen vyöhyke (46 cm – 1,2 m). Tämä vyöhyke, jonka sisällä kansaakäymisemme toisten ihmisten kanssa tapahtuu esimerkiksi coctailkutsuilla, työpaikalla ja tuttavallisissa kokoontumisissa.
  3. Sosiaalinen vyöhyke ( 1,2-3,6 m) Tätä vyöhykettä lähemmäksi emme yleensä päästä meille vieraita ihmisiä, kuten putkimiestä, lähikaupan myyjää tai uusia työntekijöitä työpaikallamme.
  4. Julkinen vyöhyke (yli 3,6 m) Tämän etäisyyden päästä on miellyttävintä toimia aina silloin, kun osoitamme sanomamme samanaikaisesti suurhekolle joukolle.
Päivän mietelause

Työ tekijäänsä kiittää.
Työ karkoittaa luotamme kolme pahaa: ikävän, paheen ja puutteen.
Sielun ja ruumiin tulee kaikissa ponnistuksissa käydä tasa-askelin.
Aika on rahaa.
Jos nouset varhain ylös kolmena aamuna, olet saanut yhden päivän lisää.
Ainoastaan mitättömyydet säästyvät kritiikiltä.

Värssy

Ei paha ole kenkään ihminen,
vaan toinen on heikompi toista.
Paljon hyvää on rinnassa jokaisen,
vaikk`ei aina esille loista.
Kas, hymy jo puoli hyvettä,
ja itkeä ei voi ilkeä;
miss`ihmiset tuntevat tuntehin,
siellä lähellä on Jumalakin.

Eino Leino

Laulu, mikä on jäänyt mieleeni

Heidi Hauge - Stranger

Heidi Hauge - Nashvilles Gone Hollywood
http://www.youtube.com/watch?v=rxgr9Lu9e0I&list=PLC291BF9D3CE0EA83

Heidi Hauge - Texas
http://www.youtube.com/watch?v=zvctxeBeG2U&list=PLC291BF9D3CE0EA83

Terveys ja liikunta

Paino 104,1 kg, verenpaine 147/93, lepopulssi 50. Uinti 0 m / 46100 m. Jumppa 30 min / 1180 min. Kuntosali 0 min/ 3200 min. Kävely 9 km/ 132 km. Pyöräily 0 km /194 km.

7 minuutin ihmetreeni

Loppuksi

just for laugh basketball
https://www.youtube.com/watch?v=pxAcmaph3YY

Just for laughs
https://www.youtube.com/watch?v=nJPrYKI6t80

Just for Laughs- Asia
https://www.youtube.com/watch?v=CruzRXbv4e4

JUST FOR LAUGH GAGS Canadian Crocodile Attack.flv
https://www.youtube.com/watch?v=Q-huIUK9q2IEi kommentteja:

Lähetä kommentti