tiistai 19. joulukuuta 2017

TI 19.12.2017

Taas kerran tunsin olevani haavoitettu enkeli. Jaksaminen on ääriajoilla vaikka olen erinomaisessa fyyisessä kunnossa. Jatkuvasti rikosten, virkavallan mielivallan sekä yksittäisten ihmisten ilkeyden kohteena syö miestä. Olen henkisesti aivan loppu.

Päiväni"Tarvitaan vain yksi kynttilä tuomaan valoa pimeään huoneeseen. Kun valitsemme tuovamme jotakin toisen henkilön elämään, meistä jokainen on tämä pieni valo. Kynttilänä oleminen ei vaadi meiltä paljoa - se on tapa miten hymyilemme, miten käytämme hetken auttamiseen, tai sanomme "kiitos". Nämä mitättömiltä näyttävät teot voivat tehdä valtavan muutoksen. Tätä tarkoittaa kynttilänä oleminen ja valon tuominen koko huoneeseen."
-Karen BergTein aamulla kuntosaliharjoittelua 40 minuuttia. Kävin suihkussa. Tein ja söin aamupalan. Tein normaalit aamutoimet.

Eilen kävin Kalajoen Osuuspankissa lainaneuvotteluissa. Minä tarvitsen rahaa jotta voin maksaa Korkeimman oikeuden perustuslain ja Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastaisen päätöksen oikeudenkäyntimaksun eli 500 euroa. Lisäksi tarvitsen rahaa puhelinliittymän vakuusmaksun maksamiseen 100 euroa. Lainaneuvottelussa todettiin, että ulosmitatun eläkkeeni 850 euron ja yhtiövastikkeen 232 välinen erotus on niin pieni ettei se riitä Osuuspankin ohjeiden mukaiseen 620 euron elinkuustannusten kattamiseen. Erotus on minulla 618 euroa. Pankki kuitenkin lupasi viedä asiaa eteenpäin ja ilmoitin takaajalleni, että huomenna on sovittu aika kello 16.30 Osuuspankkiin.

Tänään aamulla soitin takaajalleni ja kysyin milloin hän pääsisi Kalajoelle jotta voidaan täyttää takaajan lomake. Hän ilmoitti minulle, että eräs läheiseni oli soittanut hänelle ja kieltänyt häntä takaamasta lainaa. Näin laina jää saamatta ja maksut maksamatta. On vaikea ymmärtää oman tätä toimintaa. Mikä on totuus?

Kalajoen Osuuspankista minulle soitettiin ja ilmoitettiin ettei lainaa myönnetä, Minulla ei ole lainahoitokykyä, koska ei jää 620 euroa kuukaudessa elämiseen kuten Osuuspankki asian määrittelee. Olen luottokelvoton eli on ollut maksuhäiriöitä konkursseista johtuen, ei kuitenkaan pankkiasioissa. Taustalla oli siis tehty töitä asiassa. Lainan lyhennys olisi ollut 75 euroa kuukaudessa. Jokainen tervejärkinen tajuaa, että lainanhoitamisessa minulla ei olisi ollut mitään ongelmia. Laina-asian valmisteli Osuuspankissa minulle mielestäni vihamielinen virkailija.

Tapasin vaimoni. Meillä ei ole mitään vihamielisyyksiä. Meillä on erittäin hyvät välit. Avioeroasiassa aktiivisin osapuoli näyttää olevan eräs xxxxxxxx henkilö.Sovin Korkeimman Oikeuden kanssa maksusuunitelman miten hoidan 500 euron lainvastaisen menettelyn maksun Korkeimmalle oikeudelle. Sovin myös Elisan kanssa maksujärjestelyt100 euron vakuusmaksusta.

Tänään veljeni Eskon kuolinsyy ilmoituksen poliisilta. Oikeuslääketieteellinen tutkimuslaito oli päätynyt samaan kuolinsyyhyn kuin minäkin: sydänlihasifarkti eli suomeksi sydänkohtaus.

Tänään sain blogieniseuraajiltani ilahduttavan kirjeen.

Kävin illalla kävelylenkillä ja tein kuntosalitreeni sekä kävin saunassa.

Blogini

Vastaus Korkeimman Oikeuden tiedottajalle

Pankkikriisi

Kalajokinen

Nettikirja

Natura

Kalajok-näyttely


Mielipiteet

Kommentti: Työttömiä rankaiseva ”aktiivimalli” meni läpi – ja siitä seuraa pelkkiä ongelmia

Työttömyysturvan aktiivimallilla työttömät kyykkyyn?

Valtamedian lippulaiva ajoi karille

Sauli Niinistön on vastattava sanoistaan ja teoistaan

Markasta euroon - petos raskauttavien asianhaarjojen vallitessa?

Valtiopetos - salainen EMU-varauma

Mielenkiintoista keskustelua asiasta:
Suomen vuoden 1919 perustuslaki viittaa vuoden 1928 valtiopäiväjärjestyksen 67. pykälä sanoo seuraavaa:
"67§ Ehdotus perustuslain säätämisestä, muuttamisesta, selittämisestä tai kumoamisesta on, tullakseen eduskunnan päätökseksi, 66 §:ssä säädetyn käsittelyn jälkeen ääntenenemmistöllä kolmannessa käsittelyssä hyväksyttävä jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin vaalien jäljestä pidettäviin varsinaisiin valtiopäiviin sekä silloin muuttamatta hyväksyttävä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä."
Suomi liittyi EU:hun tammikuun 1. päivä 1995 ja ulkoministeriön mukaan Suomi liittyi suoraan EMU:n toiseen vaiheeseen:
"LIITTYESSÄÄN EU:N JÄSENEKSI vuonna 1995 Suomi liittyi suoraan Euroopan talous- ja rahaliiton (EMU) toiseen vaiheeseen. Tällä vaiheella tarkoitetaan eri maiden talouksien lähentämistä siten, että EMUn kolmas vaihe eli yhteiseen rahaan siirtyminen sujuisi mahdollisimman helposti."
Suomessa pidettiin eduskuntavaalit 19. maaliskuuta 1995:
Varsinaisesta EMU:n liittymisestä ja euron käyttöönotosta päätettiin 17.04.1998:

Perustuslakia voidaan muuttaa yhden eduskuntakauden aikana, jos saadaan muutoksen taakse 5/6 kansanedustajista TAIKKA eduskuntakaudella, jos enemmistö tukee sitä ja se jätetään vaalien yli lepäämään. Vaalien jälkeen sen pitää saada 2/3 kannatus, jonka se sai vuonna 1998. Toisin sanoen perustuslakia ei rikottu, vaikka muuta väität.

" ... SALAINEN EMU-VARAUMAPÖYTÄKIRJA
Mihin salainen EMU-varaumapöytäkirja liittyy?
Vastaus: Valtiopetokseen eli Suomen Markan hävittämiseen Hallitusmuodon 72 §:stä ilman lakia. Perustuslain muuttamista kutsutaan rikoslaissa valtiopetokseksi, rikokseksi, joka ei vanhene.
Suomen nykyisen taloustilanteen vuoksi valtiopetos on pikimmiten vaadittava käsittelyyn.
Eduskunnan pöytäkirja 13.6.1994 kertoo EMU-varauman luonteisen asian, kun pääministeri Esko Aho vastasi hallituksensa nimissä Vasemmistoliiton (Claes Andersonin) EU-välikysymykseen. Pääministeri Aho nimittäin ilmoitti eduskunnalle mm:
"Kansalliset päätökset Suomen osallistumisesta EMU:n kolmanteen vaiheeseen tehdään aikanaan eduskunnassa ja hallituksessa. Tämän olemme neuvotteluissa Euroopan unionille ilmoittaneet.” ... "

Torstaina julkaistussa professori Sixten Korkmanin Väärää talouspolitiikkaa -kirjassa Korkman toteaa, että Suomen eurojäsenyys oli vakava erehdys.
-
...
On hyvä että Paavo nostaa räväkästi kansalta salatun tiedon esille …

Mitä tulikaan sanottua – politiikkaa lama-ajan Suomessa

Paavo Lipponen ja Sauli Niinistö vievät Suomen euroon ilman kansanäänestystä 1998

TORSTAINA, HELMIKUUTA 26, 2015
Nato Isäntämaa MoU pöytäkirja

Tässä tuo Nato-sopimus, jota Suomen hallitus - tai edes mikään nykyisistä eduskuntapuolueista - ei ole halunnut kansalaisille kääntää:
kieliasun ja käännöksen englannista tarkistanut fil.lis. Mauri Nygård
|
Suomen Ulkoasiainministeriön käännös
- [FINLEX]
Ote:
" ... 2.Tarkoitus
2.1. Tämän yhteisymmärryssopimuksen tarkoitus on sopia periaatteet ja menettelytavat toiminnallisten kohteiden perustamiseksi ja isäntämaatuen antamiseksi NATO-joukoille isäntämaassa, tai isäntämaan tukemana, NATOn sotilaallisten toimien aikana.
2.2. Tämä yhteisymmärryssopimus ja sen jatkodokumentit on tarkoitettu suunnittelun pohjaksi asianomaisille isäntämaan tahoille ja NATOn johdolle ennakoimaan isäntämaatukea erilaisille NATOn sotilaallisille toimille. Nämä tehtävät sisältävät toimet, joihin lähetettävät joukot ovat tiedossa, sekä ne, joihin joukot eivät vielä ole tiedossa. ... "
 -

Onko perustusvaliokunnan puheenjohtaja vastuussa perustusvaliokunnan kannasta ? Perustuslakivaliokunta on ylin perustuslakia tulkitseva elin. Perustusvaliokunnassa äänestetään !
PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA
Lausunto 18/1997 vp
Perustuslakivaliokunnan lausunnossa enemmistö
katsoo, että tiedonanto täyttäisi eduskunnan
edellyttämän erillisen esityksen vaatimukset.
Tiedonannon käsittelytavasta ei ole valtiopäivä-
järjestyksessä yksityiskohtaisia säännöksiä, vaan
eduskunta voi menetellä tarkoituksenmukaiseksi
katsomaliaan tavalla. Tiedonautoa ei tarvitse lä-
hettää valiokuntiin eikä siitä välttämättä tehdä
mietintöä. Pelkkä keskustelu ja tarvittaessa ää-
nestys riittävät. Perustuslakivaliokunnan enemmistö
ei edellyttänyt tiedonannon käsittelyä valiokunnissa.
Mielestämme tiedonantomenettely ei tässä
yhteydessä täytä kansanvaltaisen menettelyn
vaatimuksia eikä se myöskään ole eduskunnan
edellyttämä erillinen päätös. Tiedonannon nojalla
äänestetään ensisijaisesti hallituksen luottamuksesta,
ei niinkään asiasisällöstä.
Lakiesityksen eduskunta käsittelee sisältönsä
puolesta yksityiskohtaisesti. Asianmukaisen kä-
sittelyn turvaksi on valtiopäiväjärjestyksessä yksityiskohtaiset
säännökset siitä, miten lakiehdotus
käsitellään valiokunnissa ja täysistunnossa.

Synkkä arvio Suomen eurojäsenyydestä leviää maailmalla

Onko Sauli Niinistö syyllistynyt valtiopetokseen? (Video)

Erkki Aho: Pankkikriisi

Laman syylliset - rikollisille syytesuoja?

Suomen Pankin rooli

Erkki Aho – suomalainen oikeustaistelija

Valtiopetos on tosiasia

Epäilen, että edelläolevan johdosta tasavallan presidentti Sauli Niinistö eikä tasavallan presidentin kansalia ota vastaan sähköpostejani.

Terve Juha


Pääministeri Juha Sipilä ei myöskään vastaa sähköposteihini.

Minä pyysin Kalajoen silloiselta kunnanjohtajalta julksesti selvitystä Rahjan saariston Naura Life-hakumenettelystä. Eräs kunnanvirkailija kertoi minulle, että kunnanjohtaja Kalliokoski oli silloin huutanut isoon ääneen, että ”SAATANAN AHO”.
Törkeä petos ja poliisirikokset sekä muut rikosepäilyt

Menetikö Kallan karit itsehallintonsa?

Kallan karien itsehallinto ja Natura

Natura 2000 ja Life-rahoitus
Miksi oikeusturva ja perusoikeudet unohtuvat Naturan valmistuksessa

Himangan kunta ja Natura

Matkailukuume riivaa kuntia

Minun oikeusajuni mukaana Rahjan saariston Natura-Life-hakemuksessa kysymyksessä on törkeä petos, jonka poliisi jätti tutkimatta ja syyttäjä syyttämättä. Minusta tehtiin sitten teatterioikeudenkäynnissä syyllinen.
Minä olen ollut Kalajoen kunnassa vaarallinen henkilö. Kunnanjohtaja Torsti Kalliokoski oli erään virkamiehen mukaan kieltänyt jopa keskustelut kunnan virkamiehiltä Erkki Ahon kanssa.

Tässä on ehkä syy miksi Kalajoen kaupunki ei ole kiinnostunut Kalajoki-näyttelystä
Erkki Ahon Kalajoki-näyttely Tapion Tuvalla

Alueuutiset

Aikaistetulla aamujunalla Ylivieskasta Helsinkiin maaliskuussa

Ylivieskan seutukunnan toiminta loppuu 2019

Perhon kunta perääntyi yrityksen lainvastaisesta tukemisesta: Jet-Puu ei saa takausta

Kotimaan uutiset

Monelle ainoa keino välttää rangaistus on palkaton työ” – Touko Aallolta ehdotus työttömän ”kyykytysmallin” tilalle

Nelosolut tulossa kauppoihin jo 1. tammikuuta

Presidenttiehdokkaat saivat numeronsa

Rakennusbuumi tuottaa jätevuoria – kierrätysfirman käsittelemän rakennusjätteen määrä on kolminkertaistunut parissa vuodessa

Totta vai tarua: Liittyikö Suomi euroon perustuslain vastaisesti?

Erittäin salaisia puolustusvoimien papereita vuoti lehdistöön – kaikista näistä varotoimista huolimatta

Ulkomaan uutiset

Moldovan ja Venäjän välit kiristyvät – Moldova vetää suurlähettiläänsä Moskovasta

Ramaphosa Etelä-Afrikan valtapuolueen ANC:n johtoon

Ruotsissa tiedustelulaitos viestii avoimesti – HS:n tietovuoto-jutun kaltaiset "paljastukset" on jo kerrottu verkkosivuilla

Norjalaismies vangittiin Venäjällä epäiltynä vakoilusta

Jemenin kapinalliset ampuivat ohjuksen kohti Saudi-Arabian pääkaupunkia

Talousuutiset

"Noususuh­dan­ne edelleen vahvistunut" - Suomen Pankki ennustaa vankimman kasvun ajoittuvan kuluvaan vuoteen

Selvitys: Maahanmuutto nieli yli miljardi euroa budjettivaroja 2016 - ”kompleksinen kokonaisuus”

Markettien ja huoltoasemien peliautomaatit alkavat vaatia tunnistautumista – siirtymäaika vuoteen 2023 saakka

Ministeriö: Talouskasvun huippuvuosi nyt menossa, vienti kasvaa yhä reippaasti

Urheilu-uutiset

Tehot 1+1 kirjannut Mikko Rantanen ohitti Patrik Laineen pistepörssissä

Tässä ovat ensimmäiset suomalaisurheilijat Pyeongchangiin – hiihtäjiä valittiin viisi

Loppukevennykset

Kansanedustaja Veera Ruoho tekee rikosilmoituksen Teuvo Hakkaraisesta: "Ahdistelu ei tapahtunut pikkujouluissa"

Syyttäjä: Kevan ex-toimitusjohtaja nosti Norjasta liki 19 000 euroa lapsilisiä, vaikkei asunut maassa

Verinen ja pistimen puhkoma mantteli kertoi 23-vuotiaan Sirkan raa’asta kohtalosta – partisaanien tuhoisa väijytys yllätti suomalaiset Muujärvellä

Lottamuseo kerää lakkautetun Lottajärjestön jäsenten henkilöesittelyjä

Lohela selvittää eduskunnan pikkujoulujen lopettamista kokonaan

Karut yksityiskohdat: Teuvo Hakkarainen suuteli väkisin kansanedustajaa – "Pelkäsin niskani puolesta"

AL: Aggressiivinen Hakkarainen tunkeutui sinisten ryhmähuoneeseen pikkujouluissa eduskunnassa – Lindström pyysi poistumaan

Juopunut eduskunta-avustaja kiidätettiin ambulanssilla pikkujouluista: ”Filmi meni poikki – hävettää”

Suomalaissotilas tunsi selässään vain ison humauksen – hetken päästä selvisi, miten läheltä luoti oli todella mennyt

Kiina teloitutti 10 ihmistä stadionilla – tuhannet seurasivat katsomossa

Israelin sotilaat ampuivat jalatonta miestä päähän - YK:n ihmisoikeuskomissaari järkyttynyt

Oikeus ei pitänyt sormen työntämistä sukupuolielimeen törkeänä tekona – miehelle ehdollista

Jarkko Tamminen & Laura Voutilainen - Laulu imitaatio (Linnan jatkot 2016)

URHOtvn mokat ja leikatut kohtaukset

Top 5 Just For Laughs Gags - May 2017 (WOW!)

Terveys ja liikunta

Paino kg. Verenpaine 154/95 pulssi 60 , jumppa 0/3990, kävely 5/445 km, pyöräily 0/2416 km, kuntosali 70/8680 min, uinti 0/ 111000 m juoksu 0/5 km, hiihto 0/0 km, rullaluistelu 0/0kmEi kommentteja:

Lähetä kommentti