tiistai 5. toukokuuta 2015

TI 05.05.2015

Päivän sää

Lämpötila aamulla + 2 C, tuuli kaakosta 3 m/s, pilvistä ja poutaa, suhteellinen kosteus 64 %, lämpötila päivällä + 14 C , aurinko nousee 04.43, aurinko laskee 22.00, päivän pituus 17.17 min.

Huominen sää Kalajoella

Tapahtumat

From: Erkki Aho
Sent: Tuesday, May 5, 2015 8:39 AM
Subject: Fw: selvityspyyntö viranomaisille

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka

Pyydän tutkimaan miksi viranomaiset eivät eivät tutki rikoksia eikä nosta syytteitä todellisia rikollisia vastaan? Miksi syyttömät joutuvat kärsimään valtavia taloudellisia tappioita ja mittavia henkisiä kärsimyksiä?

Olen lähettänyt allaolevan sähköpostin ko. viranomaisille. Mielestäni asialla on kiire!

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu

From: Erkki Aho
Sent: Saturday, May 2, 2015 12:03 PM
Subject: selvityspyyntö viranomaisille

Selvityspyyntö ( lähetän tämän tiedoksi jo kansanedustaja Tapani Töllille, josta oletan tulevan hallintovaliokunnan puheenjohtajan. Tapani Tölli on armeijakaverini)
Pyydän poliisiylijohtaja Mikko Paterolta, KRP:n päällikkö Robin Lardotilta ja valtakunnansyyttäjävirastolta pikaisia toimia seuraavien asioiden suhteen. Nyt ei salailu ja suojelu auta asioiden ratkaisemisessa, tarvitaan toimenpiteitä. Olen joutunut todella törkeiden rikosten uhriksi ja kärsinyt valtion rikollisen toiminnan johdosta 4 konkurssia ja minut on tuomittu ehdottomaan vankeuteen olemattoman velan johdosta, koska kaupat oli purettu ja takaukset olivat rauenneet. Olen menettänyt yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja kärsinyt valtavat taloudelliset tappiot ja mittavat henkiset kärsimykset.

Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaa

Syyttäjä Petri Oulasmaan toiminta

Tutkintapyyntö – Oikeusvaltio Suomi
Näkymätön käsi

Kalajoella 2.5.2015

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu

Kauppakeskushistoriaa Kalajoen malliin

Kauppakeskus – Meinalan kaava

Meinalan kaava-asia ajoittuu aikaan, jolloin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Raili Myllylä oli Keskustan puoluevaltuuskunnan jäsen ja vuosi 2007 oli eduskuntavaalivuosi. Tilaa vievälle kaupalle varattiin tilaa Meinalassa mahdollisesti sen takia, että puoluvaltuuskunnan jäsenellä oli tiedossa vaalirahoitukseen saaminen tilaavievän kaupan yrittäjiltä. Tietääkseni Raili Myllylä ei saanut Sukarin Toivolta rahaa vaalikampanjaansa. Tuohon aikaanhan kerrotaan myydyn pankissakin pankin laina-asiakkaille vaalilautasia. Jos osti kansanedustajaehdokkaan vaalilautasen niin sai helmpommin lainaa.
Lisäksi tuohon aikaan poliittisia kilpailijoita mollattiin olan takaa. Raili Myllyläkin otti esille Erkki Aho tuomion Kalajoen valtuustossa nimikkeellä rikollinen menettely luottamusmiesaseman ulkopuolella. Erkki Aho teki Kalajoen kaupunginvaltuustolle sen pyytämän selvityksen asiasta, mikä oli 1879-sivua paksu. Siinä paljastettiin todelliset syylliset ja todistusaineistot. Valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä esti minua esittelemästä valtuustolle tuota selvitystä, koska se olisi paljastanut suuren määrän rikoksia ja samalla todistanut syyttämksi minut kaikkiin rikoksiin, mistä minut on tuomittu. Selvitys on vieläkin Kalajoen kaupunginarkistossa julkisesti nähtävänä. Ylivieskan poliisi jätti rikokset tutkimatta ja tiedotusvälineet tiedottamatta.
Rikollinen menettely luottamustoimen ulkopuolella
Sitten seurasi:

Kalajoen kauppakeskus pihtisynnytykjsellä

Allaoleva teksti löytyy täältä

Kaupunginhallitus päätti jatkaa. Kalajoen kauppakeskuksen konsultin konsulttisopimusta. Konsultin palkkio oli vuonna 2009 kaikkine kuluineen 25 000 euroa + alv. Konsultti ei saanut mitään tuloksia aikaan. Nyt päätettiin jatkaa konsulttisopimusta ja tuntiveloitus 105 euroa + alv. Sopimukseen on sisältynyt kolmiosainen kannustepalkkio 90 000 euroa + alv.

Minä en voi hyväksyä tällaista menettelyä, sillä
1. kunnan tehtäviin kunnallislain mukaan kuuluu toimintaedellytysten luominen, mutta ei yritysten hankkiminen ja kauppakeskuksen suunnittelu
2. menettely on kilpailulainsäädännön vastainen, koska Kalajoen kaupunki toiminnallaan estää vapaan kilpailun
3. Kalajoen kaupungin menettely on perustuslain 6 §:n vastainen, koska se asettaa eriarvoiseen asemaan yritykset ja samalla estää vapaan kilpailun. Näin estetään yrityksiä investoimasta Kalajoelle.
4. Kalajoelle ei ole, eikä tule sellaisia yrityksiä, jotka voivat maksaa niin korkeaa vuokraa kuin kauppakeskuksen vuokrat tulevat olemaan
5. konsultti ei ole vuoden aikana saanut mitään konkreettista aikaa 25 000 eurolla + alv:n määrällä
6. Rahan kylväminen kauppakeskushömpötykseen on väärin esimerkiksi perusturvaa ja sivistystointa kohtaa, jotka joutuvat kamppailemaan todella vaikeissa tilanteissa.
Minä toivon, että asiasta valitetaan Oulun hallinto-oikeuteen, jotta tälle järjettömyydelle saadaan loppu. En kirjoita tähän kaikkea mitä asiasta tiedän.

Halpa-Halli Oy lähetti Kalajoen kaupunginhallitukselle kirjeen kauppakeskusasiassa toukokuussa 2013, mutta sitä ei otettu edes kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Helsinkiläisellä arkkitehtitoimistolla teetettiin kauppakeskussuunnitelma, jossa oli 68 liikettä ja paikoitusalue kauppakeskuksen katolla. Allaoleva teksti löytyy täältä:

Merkittävä asia oli myös kirkonseudun asemakaavan muutos. Kalajoen kaupungin paras tonttialue on odottanut ratkaisuaan jo lähes kaksi vuosikymmentä. Halpa-Halli Oy on odottanut tilaongelmiin ratkaisua useita vuosia. Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskari on unelmoinut kauppakeskuksesta, jonka suunnitteluun on käytetty kaupunginvaroja ja satoja tuhansia euroja, vaikka asia ei kuulu kuntalain mukaan kunnan tehtäviin. Kunnan tehtävä on vain luoda edellytykset yritystoiminnalle ja antaa vapaan kilpailun ratkaista muut asiat. Nyt kaupunginjohtaja on ottanut asiassa messiaan roolin ja siitä kärsii mielestäni koko Kalajoki ja lähialue.
Erään suunnitelman mukaan alueelle piti tulla kauppakeskus, jossa on 68 liikettä ja paikoitusalue katolla. Tämän suunnitelma isä oli helsinkiläinen arkkitehtitoimisto. On täysin selvää, ettei Kalajoelle voi tulla Oulun Zeppeliniä suurempaa ostoskeskusta. Lisäksi kaupankäynnin luonne on muuttunut eikä myöskään pienillä yrityksillä ole mahdollisuuksia maksaa korkeita vuokria, mitä grunderit tulisivat vaatimaan yrityksiltä. Ajatus on siis kuolleena syntynyt, mutta kaupunginjohtaja ei anna periksi. Hän on junaillut kolme miljoonaa euroa kaupungin rahaa hankkeeseen, jos kauppakeskukseen sijoitetaan kirjastotilat. Kun tämäkään ei riittänyt niin nyt kaavaesitykseen on lisätty 7-kerroksinen kerrostalo kauppakeskukseen jotta siitä grunderit kiinnostuisivat. Mielestäni tämäkään ajatus ei ole realistinen, koska asunnot on ensiksi myytävä ennenkuin rakennusliike ottaa riskiä. Tämä taas hidastaa Kalajoen keskustan kehittymistä. Asemakaavamuutos mahdollistaa 3-5 vähittäiskaupan suuryksikön muodostumisen, mutta mistä otetaan asiakkaat, kun Ylivieska, Kokkola ja Raahe ovat ajaneet Kalajoen ohi. Lisäksi on otettava huomioon Pyhäjoen ydinvoimalan tulo. Jos Halpa-Halli ei saa tonttia Kalajoelta, niin onko vaarana toimintojen supistaminen ja siirtyminen Pyhäjoelle. Halpa-Halli Oy on lähettänyt Kalajoen kaupunginhallitukselle asiasta selvitysket jo vuonna 2013, mutta kaupunginjohtaja ei ole tuonut niitä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Halpa-Halli Oy on lähettänyt kirjalliset aineistot valtuustoryhmien puheenjohtajille, mutta vieläkään kaupunginhallitus ei ole käsitellyt asiaa.
Kun otetaan huomioon, että Kalajoella on kaupunginjohtajan toimesta toinenkin kauppakeskussuunnitelma tehty ja se sijaitsee Hiekkasärkillä, niin ei voi välttyä vaikutelmalta, että kaupunginjohtaja ei ole parantunut puolangantaudistaan vieläkään.
Siksi suhtadun erittäin kriittisesti kaupunginjohtajan toimintaan. Se on mielestäni kalajokisten edun vastaista toimintaa. Jos Halpa-Halli Oy:lle myydään tontti , niin vanhaan Halpa-Halliin jää tilat ainakin kymmenelle eri liikkeelle. Ymmärrys hoi, äly ala jätä! Kaavaesitys kuitenin hyväksyttiin. Asia oli kuin H.C. Andersenin sadussa: Keisarin uudet vaatteet. Kaikki kehuivat keisarin uusia vaatteita, vaikka keisari olikin alasti.

Uusin vaihe:

Kaupunginhallitus 5 20.04.2015

5 Kauppakeskuksen tontinvaraus 84/00.01.05.00/2013

Khall (Valmistelija: elinkeinojohtaja Miia Himanka) Kalajoen keskustan kauppakeskushankkeen tavoitteena on mm. ydinkeskustan tiivistyminen ja kaupan palveluvarustuksen kehittäminen Kalajoella. Kauppakeskuksen toteutuksen mahdollistava asemakaava on saavuttanut lainvoimainen helmikuun 2015 puolivälissä. Kauppakeskuksen toteuttamiselle määritellyt lähtö kohdat pitävät sisällään vähintään kahden pt-ankkurin sijoittumisen kauppakeskukseen, useita erikoiskaupan liikkeitä sekä kauppa keskustoimijoiden sitoutumisen liikkeiden aukioloon viikon jokaisena päivänä. Asemakaavaa valmisteltaessa käytiin neuvotteluja kuuden potentiaalisen kauppakeskuksen toteuttajan / rakentajan kanssa. Neuvottelujen tuloksena saatiin arvokasta tietoa kauppakeskusalueen asemakaavoitukseen. Neuvottelukierroksen tavoitteena oli myös tunnistaa ne toimijat, joilla olisi parhaimmat edellytykset lähteä juoksemaan kokoon Kalajoen kauppakes kusta, sen tulevia toimijoita, kiinteistön suunnittelua ja rahoituskokonaisuutta aina kauppakeskuksen konkreettiseen toteutukseen saakka. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta on linjannut, että kauppakeskuksen valmistelua jatketaan Päätoimija Oyj:n kanssa. Yhtiölle varataan aikaa kesäkuun loppuun 2015 saakka hankkeen esiselvitysvaihetta eli jatko suunnitelmien ja -selvitysten tekoa varten. Laadittavat tontinluovutukseen liittyvät asiakirjat valmistellaan kaupungin päätöksentekoon esiselvitysvaiheen aika na eli 30.6.2015 mennessä. Kalajoen kaupunki ja Päätoimija Oyj järjestävät kauppakeskushankkeen info- ja keskustelutilaisuuden kalajokisille yrittäjille ja muille kiinnostuneille torstaina 23.4.2015 klo 17.00 kaupungintalon valtuustosalissa.
Elinkeinojohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee kauppakeskuksen tilannekatsauksen ja kauppa kes kus ton tin varaamisen Päätoimija Oyj:lle 30.6.2015 saakka tiedokseen. Varsinaiseen tontinluovutukseen liittyvät asiakirjat valmistellaan kaupungin päätöksentekoon 30.6.2015 mennessä.
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan esi tyk sen. Kaupunginhallitus:

Erkin kommentti: Halpa-Hallia pyritään kaikin keinoin syrjimään kauppakeskusasiassa. Tämä kaupunginhallituksen menettely on kaukana vapaasta kilpailusta. Nyt kaikki kuuntelemaan huomenna kuka on Päätoimija Oyj. On tämä vertaansa vailla olevaa ”puliveivausta”. Palautetaan vielä mieliin, mitä kuuluu Sun Areenalle.

Kuka on Päätooimija OYJ

Päätoimijan Oyj:n vetäjänä toimii oppilaani Asko Myllymäki. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Päätoimija OYJ:n bisnestä yhdistää yksi yhteinen asia. Tämä yhteinen asia oli aikaisemmin esillä 1990-luvun taloteollisuudesssa voimakkaana tekijänä.
Nyt näyttää kauppakeskuksen toteutuminen mahdolliselta, jos Päätoimija OYJ löytää Halpa-Halli Oy:n kanssa ratkaisun asiassa. Kalajoen kaupunki on menettänyt valtavat summat rahaa kauppakeskusasiassa, mika ei kuulu kuntalain mukaan kunnan toimialaan. Mielestäni kauppakeskusasiaa on hoidettu ammattitaidottamasti kaupunginjohdon toimesta. Nyt ollaan palaamassa siihen ratkaisuun mitä olen esittänyt jo useita vuosia. Kauppakeskus rakennetaan niin, että Halpa-Halli on veturiyritys kauppakeskuksessa.

Tukkijoella – Teuvo Pakkala

Isonvihan aikana Alavieskasta siepattuja lapsia ja nuoria

Uusi valtuustoryhmä Kalajoen kaupunginvaltuustoon

Pankkikriisi on ajankohtainen asia vieläkin

Säännöstely ja ostokortit

Markku Kukkoaho, Ossi Karttunen – ratakierroksen vauhtipari

Robin Lardot – KRP:n päällikkö

Eduskuntavaalit 2015 Oulun vaalipiiri ja Juha Sipilä

Uutiset

MTV3

Yle.fi

Nordea aikoo avustaa Kilpisjärven lapsia: "Olemme pahoillamme"

Kosovon ongelmat ovat syvällä – HS vieraili kiistan ytimessä olevassa kaivoksessa

Freddi Smulter

Aktivistit arvostelevat Fennovoimaa luvattomista metsänhakkuista

Eläkeläinen Curt Lindström muistelee jääkiekon maailmanmestaruutta: Menen yhä kananlihalle

Surullisenkuuluisan Suursuon ostoskeskuksen purkaminen alkoi Helsingissä

Isot Nato-harjoitukset ovat Viron viesti itään – kyseessä tuskin kuitenkaan liikekannallepano

Ria Novosti: Suomen kautta tullut Yön susi pidätettiin Saksassa

Sipilä ja Soini kävivät 15 kysymystä yksitellen läpi – kello 17.15 he löysivät toisensa
Erkin kommentti: Ylittääkö perussuomalaisten hallituskiima vaalilupaukset?

He hyväksyivät Altian surkeimman yrityskaupan - Pekkarinen esitteli

Suhtautuminen Euroopassa kiristynyt - Suomi kelpaa romanikerjäläisille yhä

2493 äänen nainen nouseekin eduskuntaan: ”Soitti tänään”

Tutkija: Perussuomalaisten hallitustaipaleesta tulisi jännittävää seurattavaa

Kannuksen kaupunginhallitus haluaa kaataa Kuuronkallion tuulivoimapuiston

Mielenkiintoiset blogit

Jättiläinen savijaloilla ja muita väärinkäsityksiä

Siksi Soini pölähti paikalle

Oikeustaistelu sähkösavukkeista

KKO:n suulliset käsittelyt vähentyneet

Syöttötariffin alasajoa valmistellaan

Energiapolitiikkaan ei kuulu halpuuttaminen

Hanna Halmeenpää

Vanhusvahti

Mielipiteeni
Tässä lienee syy miksi en saa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä enkä esteetöntä rikostutkintaa.

Totuudenpuhujalla ei ole ystävää:

SSP-sopimus

Toimialarationalisointi

Saattohoitajat

oikeudenkäynti tietämättämme

rikolliset konkurssit

rikoksia ei tutkita

ahojahti

Erkki vastaan maailma

blogit ja videot

Nettikirja

Päivän mietelause

Kun intohimo pääsee voitolle, niin järkeä ei enää kuunnella.
Mitä enemmän elämme älymme varassa, sitä vähemmän ymmärrämme elämää.
Nerolla ei ole muuta kuin suuri taipumus kärsivällisyyteen.
Lahjakas oppii kaiken, nero tietää kaiken.
Ei ainoastaan teot, vaan myöskin tahto erottaa hyvät pahoista.
Löydän tien tai teen sen.

Värssy

Rakkaus on kuin muuttolinta,
joka lentää etelään.
Tahi niin kuin talitintti,
joka tänne talveks`jää.
Taikka niin kuin kolibri,
joka ei tule ollenkaan.

Laulu, mikä on jäänyt mieleeni

juice leskinen usko sinä vaan

Carola & Lasse - Mä lähden stadiin (1967)

Anne Mattila - Pienen hetken

Juha Eirto – Venezuela

Irwin Goodman – Maija

Reijo Taipale - Purista mua hiljaa

Terveys ja liikunta

Paino 102,2 kg, verenpaine 154/101 lepopulssi 58. Uinti 1000 m / 37000 m, Jumppa 30 min / 1200 min. Kuntosali 60 min/ 2140 min, Kävely 0 km/ 82 km Pyöräily 0 km / 408 km, Hiihto 0 km/ 55 km, juoksu 0 / 0 km, rullaluistelu 0 / 0 km.

Loppukevennys

kummeli - Bemarin laina

Sami Hedberg, ja Kristiina
https://www.youtube.com/watch?v=4V3O1BP6fds


Sami Hedberg - Sakke The Engineer

Hymyhuulet - Aki ja Turo – Rippikoulussa

Itse valtiaat-99

Itse valtiaat-112
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti