keskiviikko 4. maaliskuuta 2015

KE 04.03.2015

Raution koulu

Päivän sää

Lämpötila aamulla + 0 C, tuuli idästä 1 m/s, pilvistä ja vähäistä lumisadetta, suhteellinen kosteus 99 %, lämpötila päivällä + 3 C , aurinko nousee 07.23, aurinko laskee 17.50, päivän pituus 10.27 min. Lumen syvyys 26 cm.

Huominen sää Kalajoella

Tapahtumat

Veimme tänään Raution monitoimitalosta n. 110 laatikollista kirjoja Raution koululle, jonne on tarkoitus avata Raution uusi ja uudenaikainen kirjasto ja Erkki Ahon Kalajoki-näyttely, josta tehdään valtakunnallinen matkailukohde. Sinne sijoitetaan myös Eino Takkusen rukinlapanäyttely. Raution koululle tulee tilat Raution kunnan, Raution kotiseutuyhdistyksen, Raution Kisailijoiden, Raution Ns:n, Raution Veteraanien, Raution Kyläyhdistyksen, Raution kalastuskunnan, Raution viikon, Osmo Tokolan, Eino Takkusen sekä Kärkisen kylän arkistoja varten. Harkinnassa on myös perhepäiväkoti, kotipalvelutyö koululta käsin, työttömien työpaja, kerhotiloja sekä urheilutoimintaa varten tiloja ja laitteita sekä kerhohuone, mikä toimii ruokailu- ja kokoustiloina sekä päivittäisenä kohtauspaikkana. Olemme jo alustavasti sopineet asioita liikekumppaniemme kanssa edullisen ruoan valmistamiseksi Raution koulun keittiössä. Olemme tehneet paljon suunnitelmia koskien Rautiota ja Raution kouluja. Tavoitteena on uusi koulu lähivuosina ( ehkä vuosi 2017 tai viimeistään 2018) sekä Kalajoen Osuuskaupan Raution myymälän kunnostus ja sen läheisyyteen tilat maatalouskonemuseolle. Lisäksi hakkeella toimiva kaukolämpölaitos on tarkoitus tehdä Raution keskustaaan ja koulut muuttaa hakeella lämmitettäväksi ja samalla tuottaa myös sähköä näihin laitoksiin. Mahdollisesti perustetaan hakeosuuskunta. Helenä Petäjistö rakennuttaa Raution keskustaan Kalajoen vanhan apteekin talon. Myös eri palveluyrityksille tulee tiloja Raution koululle. Lähiaikoina kerrotaan asioista laajemmin. Nämä ovat minun henkilökohtaisia näkemyksiäni Raution kehittämisen suhteen.

Kansliapäällikkö Tiina Astola

From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, March 4, 2015 5:01 AM
Subject: kiirellinen valvonta-asia

Kansliapäällikkö Tiina Astola

Olen Kalajoen kaupunginvaltuutettuna huolissani Ylivieskan oikeusaputoimiston toiminnasta, koska se lainvastaisesti kieltäytyy antamasta minulle oikeusapua tuomioiden purkuasiassa. Kalajoen kaupunki kuuluu Ylivieskan oikeusaputoimiston piiriin. Muistin virkistämiseksi:
 1. Valtion oikeusaputoiminnan yleinen ohjaus ja valvonta kuuluvat oikeusministeriölle.
 2. Julkisen oikeusavustajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikissa toimeksiannoissaan noudattaa hyvää asianajotapaa.
 3. Jos oikeusaputoimisto ei itse jostain syystä pysty tarjoamaan apua asiassa, niin oikeusaputoimisto on velvollinen järjestämään avun toisen oikeusaputoimiston piiristä tai vaihtoehtoisesti ohjamaan yksityisen avustajan puoleen.
Laki valtion oikeusavusta 5.4.2002/258
14 §
Valtion oikeusaputoiminnan yleinen ohjaus ja valvonta kuuluvat oikeusministeriölle.
4 § (19.12.2008/929)
Jokaisessa oikeusapupiirissä on oikeusaputoimen johtaja. Oikeusaputoimen johtajan tehtävänä on vastata oikeusapupalveluiden tasapuolisesta tarjonnasta oikeusapupiirin alueella. Oikeusaputoimen johtaja toimii samalla yhden oikeusaputoimiston johtavana julkisena oikeusavustajana. Oikeusaputoimen johtajan hoitaessa yksittäistä toimeksiantoa häneen sovelletaan, mitä julkisesta oikeusavustajasta säädetään.
6 §
Julkisen oikeusavustajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikissa toimeksiannoissaan noudattaa hyvää asianajajatapaa.
10 §
Oikeusavun hakija ohjataan toisen oikeusaputoimiston tai yksityisen avustajan puoleen:
1) jos julkinen oikeusavustaja on esteellinen toimimaan asiassa;
2) jos toimiston julkiset oikeusavustajat eivät työtilanteensa takia voi hoitaa kiireellistä asiaa;
3) jos julkisen oikeusavustajan ja oikeusavun pyytäjän väliltä puuttuu keskinäinen luottamus;
4) jos siinä oikeusaputoimistossa, jonka puoleen hakija on kääntynyt, ei kyetä tarjoamaan palveluja hakijan omalla kansalliskielellä suomeksi tai ruotsiksi; tai
5) muusta perustellusta syystä.
Muussa kuin tuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa hakija ohjataan 1 momentin mukaisissa tilanteissa toiseen oikeusaputoimistoon, jos lähin oikeusaputoimisto on kohtuullisen asiointimatkan päässä. Muussa tapauksessa hakija ohjataan yksityisen avustajan puoleen.
11 §
Julkisten oikeusavustajien on annettava toisilleen pyynnöstä virka-apua.
Asia on siis kristallinkirkas. Oikeusministeriö vastaa siitä, että Erkki Aho saa oikeusapua. Asialla on kiire.

Kalajoella 04.03.2015
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu

Kihlakunnanvouti Juha Vähäsantanen

Rikostutkintapyyntö valtakunnansyyttäjävirastolle

Tässä on luettelo Jokilaaksojen poliisille tekemieni tutkintapyyntöjen määrästä ja numeroista, joissa tutkinanjohtajana on ollut Raimo Ollila. On täysin kiistatonta, että poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa, kun ei ole tutkinut asioita, vaikka rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja muu todistusaineisto on kiistatonta. Tämä on yksi tuomioideni purkuperuste korkeimmassa oikeudessa. Asia on ollut koko ajan vireille joten se ei voi olla vanhentunut.

6870/S/10431/99, Aho, Virta
6870/R/1104/97, Aho
6870/R/372/97, Aho, Virta
6870/R/1279/98, Aho
6870/R/1372/99, Aho
6870/S/10148/00, Aho
6870/R/1371/99, Aho
6870/R/833/00, Aho
6870/S/10109/01, Aho
6870/R/137/01, Aho
6870/R/412/97, Aho
4728/R/288/96, Aho
4728/R/339/96, Aho
6870/S/10375/02, Aho
6870/R/120/03, Aho
6870/R/1041/07, Aho
6870/R/1521/04, Aho
6870/R/4131/07, Aho
6870/R/10837/06, Aho
6870/S/10225/08, Aho
6030/R/1690/02, Aho
6610/S/10590/05, Aho
6610/S/11066/05, Aho
6610/S/10599/06, Aho
Näiden tutkintapyyntöjen ilmoittamisen valtakunnansyyttäjälle poliisi Jonny Paananen yritti estää. Onneksi poliisien joukosta löytyi rehellisiäkin poliiseja ja sain näin asiasta virallisen tiedon ja vahvistuksen poliisilta. Minulla on kirjallinen todiste siitä, että Raimo Ollila on ilmoittanut, että Ahon ja Virran tekemiä rikostutkintapyyntäjä ei tulla tutkimaan. Näin on myös todistettavasti käynyt.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus lähetti minulle tietoja tuomioideni numeroista. Niissä kaikissa syyttäjänä on ollut Sulo Heiskari tai Esa Mustonen.

Ohessa listaus Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa käsitellyistä jutuista  (Tuomas-diaari= siviiliasiat  vuodesta 1994- ja Sakari-diaari= rikosasiat joulukuu 2001 alkaen)

Siviiliasiat:
E 95/1488, K 97/1236, K 00/1003, T 09/2000428/749, K 10/3862, K 10/5019, H 11/855, K 11/1589, S 12/8495, H 13/1981 ja H 13/2228

Rikosasiat
R 05/84, R 08/224/749, R 10/506 ja R 11/357

Nyt minun on tarkistettava asia itse paikan päällä Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa jotta voin olla varma kaikista asioista. Sen jälkeen tarvitaan vain lakimiehen allekirjoitus tuomioiden purkuihin.
Purkujen kohteeksi tulevat seuraavat tuomiot:
 • PR-Teollisuus Oy:n konkurssi
 • tuomio takaajien vastuuasiassa
 • ITC Finland Oy:n konkurssi
 • velallisen epärehellisyys
 • henkilökohtainen konkurssi
 • kunnianloukkaus Kalajoen kunnanjohtaja Torsti Kalliokoski
 • kunnianloukkaus Kalajoen työvoimatoimistonjohtaja Tapio Lahola
 • kunnianloukkaus varatuomari Mikko Kovalainen
 • kunnianloukkaus Markku Koski
 • 2. henkilökohtainen konkurssi
kaikkia tuomioita en edes muista, mutta Ahojahti on ollut sietämätön ja minusta syyttömästä ihmisestä on tehty rikollinen valtion rikollisen toiminnan ansioista. Vanhingonkorvausvaatimukset tulevat olemaan huomattavat johtuen siitä, että tätä Ahojahtia on kestänyt nyt 20 vuotta.

Pyysin tarkennusta asioihin ja näin vastasi Ylivieska-Raahen käräjäoikeus:

Ohessa listaus tuomioista päivämäärineen

Konkurssiasiat

K 96/531,         PR-Teollisuus Oy (hja Alavieskan Puurakenne )
                Konkurssituomio 3.1.1997/1

K 97/1236        International Timber (hja Eläke-Varma Keskinäinen yhtiö)
                Konkurssituomio 7.9.1998/963

K 00/1003        Erkki Aho (hja Alavieskan Puurakenne)
                ratkaisu 28.2.2001/280, rauennut/sillensä, valitettu hovioikeuteen


K 10/5019        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 4.1.2011/38, peruutettu

K 10/3862        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 30.8.2010/4430, sillensä, muu syy

K 11/1589        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 26.9.2012/7257, rauennut, sillensä

ITC Finland Oy:n konkurssi, ei löytynyt diaarista


Rikosasiat:

R 98/71                Asia: velallisen vilpillisyys
                ratkaisu 1.6.1998/144

R 98/90                Asia: muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
                ratkaisu 26.8.1998/1
                ratkaisu 13.8.1998

RD 01/361        ratkaisu 15.2.2002/10046 , jätetty tutkimatta

R 05/506        asianomistajana Tapio Lahola
                Tuomio 28.11.2005/529, valitettu hovioikeuteen

R 10/506,        asianomistaja Mikko Kovalainen
                Tuomio 6.9.2010/1034, valitettu hovioikeuteen

R 11/537        asianomisaja Markku Koski
                Tuomio 27.7.2011/587, valitettu hovioikeuteen

Rikosasiaa, jossa asianomistajana Torsti Kalliokoski, ei löytynyt diaarista

Rikosasia R 97/288 koskee muuta vastaajaa, rikosilmoituksen numerolla ei löydy diaarista

S 95/1488        Kja Alavieskan Puurakenne, vjat: Erkki Aho, Kari Konu, Markku Koski, PR-Teollisuus Oy, Remes Jouni ja Virta Heino, asiaan osallisena PR-Teollisuus Oy:n                         konkurssipesä
                Ratkaisu 28.6.1996 , hyväksytty kokonaan tai osittain


Katriina Rantinsalo
hallintosihteeri
Ylivieskan oikeusaputoimisto

Ymmärrettävistä syistä Ylivieskan oikeusaputoimiston vastaus kestää ja kestää odotella.....
Nyt tarvitsen virallisen hyväkstyn asianajajan, joka laittaa nimensä tuomioiden purkuhakemuksiini. Kaikki aineisto on valmiina allekirjoitusta vailla.
Vieläkään Ylivieskan oikeusaputoimisto ole vastannut minulle. Odottelen edelleen Ylivieskan oikeusaputomiston vastausta.

Valtuustoaloite
Minulla on myös oikeus vahingonkorvauskanteeseen Kalajoen kaupunkia vastaaan, koska se ei ole reagoinut asioihin. Kysymys on tässäkin tapauksessa miljoonista euroista.

Kaksi valtuustoaloitetta

Tänään karsintasarjan ensimmäisessä ottelussa JHT voitti HCIK:n numeroin 3-2.

04.03.2015
JHT
-
HCIK
3-2
07.03.2015
HCIK
-
JHT
08.03.2015
JHT
-
HCIK
Ketterä - S-Kiekko (1 - 0)
Karsintakierros 1, kaksi voittoa
04.03.2015
Ketterä
-
S-Kiekko
4-3
07.03.2015
S-Kiekko
-
Ketterä
08.03.2015
Ketterä
-
S-Kiekko
IPK - KOOVEE (1 - 0)
Karsintakierros 1, kaksi voittoa
04.03.2015
IPK
-
KOOVEE
7-5
07.03.2015
KOOVEE
-
IPK
08.03.2015
IPK
-
KOOVEE


JHT – Hermes 4-6

Korson Veto – LiigaSärkät

Partisaaniprikaatin tuho

Hannu Siitonen – paraatilajin luottomies

Pankkikriisin pitkä varjo

Uutta valoa jääkärihistoriaan — näin he itse sen kertoivat
Toimittaja Petra Himbergin erinomainen juttu jääkäreistä. Itselläni oli mahdollisuus olla auttamassa tämän jutun tekemisessä omalla vaatimattomalla tavallani.

Uutiset

MTV3

Yle.fi

Venäjästä uhkaa tulla Suomen riski kansainvälisten sijoittajien silmissä

Länsimaat varoittivat Venäjää uusista pakotteista

Yle: PKN-basisti loukkaantui kyyneliin eduskunnassa


Perussuomalaisten kohukirjailijalla rikostausta – Ahola-Laurila luopuu ehdokkuudesta

Perussuomalaisista kohukirjan tehnyt vetäytyy ehdokkuudesta

Kirja perussuomalaisista puhkaisi kuplan: "Asioista ei voi puhua suoraan"

Taas siirretään Vuorta

Ääniä perus-Suomesta

Suuri mullistus tulossa: Näin kotikuntasi veroprosentti voi muuttua

Näin kävisi Kalajoella. Emme hyväksy tällaista suunnitelmaa.
Kalajoki
20,00
200
23,52
Nykyinen veroprosentti, sote-muutos asukasta kohti, uusi veroprosentti

Mielenkiintoiset blogit

Dosentin iltapäivä

Soten säätämisen lähes sietämätön loppukiri

Kateus - loppumaton luonnonvara!

PUTIN PALAUTTAMASSA VANHAN VALTAKUNNAN RAJAT

ILMIANTO

Putin ilmoitti hallituksensa 10 % palkkojen alennuksesta

Soinin kuplan puhkaisu

Onko perussuomalaisen paha olla?

Anonymous Finland

Mielipiteeni

Tässä lienee syy miksi en saa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä enkä esteetöntä rikostutkintaa.

Totuudenpuhujalla ei ole ystävää:

SSP-sopimus

Toimialarationalisointi

Saattohoitajat

oikeudenkäynti tietämättämme

rikolliset konkurssit

rikoksia ei tutkita

ahojahti

Erkki vastaan maailma

blogit ja videot

Nettikirja

Päivän mietelause

Hallitusten intohimot ovat merkkinä heikkoudesta, kansojen intohimot voimasta.
Minun aivoni. Toiseksi mieluisin elimeni.
Kun kynttilät on sammutettu, kaikki naiset ovat kauniita.
Minulla on yksinkertainen maku. Haluan kaikessa vain parasta.
Eivät ihmiset vuoriin kompastu, vaan kiviin.
Sama asia ei voi yhtä aikaa olla hyödyllinen ja häpeällinen.

Värssy

Poika nuori sinisilmä
kukkasia kantaa.
Iloisella sydämellä
tytölleen ne antaa.

Laulu, mikä on jäänyt mieleeni

Tapani Kansa - Akselin Ja Elinan Häävalssi

Leif Wager – Romanssi

Kisu - Onnestain On Puolet Sinun (1977)

Agents & Danny - Hiljainen kitara (Live)

Kirka - Mamy Blue (1971)

Juha Vainio – Urheilulaulu

Yuja Wang plays the Flight of the Bumble-Bee from Rimsky-Kor.mp4

Terveys ja liikunta

Paino 106,2 kg, verenpaine 166/101 lepopulssi 57. Uinti 0 m / 13000 m, Jumppa 0 min / 480 min. Kuntosali 60 min/ 880 min, Kävely 0 km/ 26 km Pyöräily 0 km / 0 km, Hiihto 0 km/ 55 km, juoksu 0 / 0 km, rullaluistelu 0 / 0 km.

Loppukevennys

Front Load Washer Total Carnage - Washer goes Chain Chomp on me

Paikkakunnalla ilmestyi kaksi lehteä. Raivostunut kunnanjohtaja
ryntäsi toisen lehden toimitukseen.
- Tekö kirjoitatte, että minä otan lahjuksia?
- Emme toki, toimittaja vastasi. Se oli varmaan tuossa toisessa
lehdessä, sillä me julkaisemme vain uutisia.

Kalle makasi kuolinvuoteellaan.
- Kun minä haluaisin ottaa rahani mukaan sinne, minne minä
menen, kähisi Kalle.
- Vai niin, totesi pappi osaaottavasti. Taitaa olla turhaa.
Syttyisivät vain palamaan sielläEi kommentteja:

Lähetä kommentti